Destinasjon Røros

Destinasjon Røros av Form til fjells

Vi vil vinne turistene tilbake!

Røros-regionen som turiststed var i ferd med å sakke akterut, som ett i mengden blant historiske reisemål i Norge. Destinasjon Røros vil forsterke Røros´identitet som verdensarvsted, og mer enn før framstå som eksotisk, varm, levende og innovativ for å nå lye målgrupper.

Identitet forankret i strategi
Identitetsprosessen måtte forankres – både i sannheten om Destinasjon Røros, blant reiselivsaktørene i regionen og i en merkevareplattform. Røros Reiseliv inviterte til strategisamlinger for alle medlemmene i destinasjonen, med Form til fjells som prosessleder.

Høye mål og modige aktører
Målene var klare. Spissinga av merkevaren skulle blant annet bidra til økt omsetning i reiselivsnæringa i regionen, styrke verdensarven Røros og cirkumferensen, styrke bærekraftig reiseliv og gjøre samarbeidet i næringa lettere. Revitalisering av merkevaren, heter det ”på fint”. I virkeligheten handler det om å være tøff nok til å ta et tydelig standpunkt, trykke det til sitt bryst og kjøre på. Og det gjorde Destinasjon Røros! Verdiene ble sterk, raus, ekte, mytisk og innovativ. Slagordet «La deg bergta».

Der mytene blir sanne
Det er mange vakre steder i verden. Men bare Røros er Røros. Ikke en fornøyelsespark. Ikke et museum heller. Nei, Røros er både magisk og autentisk, både eventyr og virkelighet. Med sin nye visuelle identitet står destinasjonen nå fram som en slags mytisk overvirkelighet som bergtar den som åpner sansene sine; Røros-varianten av Narnia-skapet, kan du si. Her inviteres du inn i en annerledes verden. Med «surrealistiske», men ikke manipulerte, profilfoto skapes et bilde av Røros som et trollbindende sted der turisten kan ta del i unike opplevelser av en annen verden.

Mye oppmerksomhet – og en utmerkelse
Alt tyder på at Røros nå skaper mer nysgjerrighet og reiselyst hos de riktige målgruppene. Også pressen ble bergtatt. Røros Reiseliv inviteres hit og dit av folk i reiselivet for å snakke om prosess og resultat. Den visuelle identiteten blir omfavnet av destinasjonens reiselivsbedrifter. Og jammen fikk den ikke hederlig omtale på reiselivets Oscar-utdeling, HSMAI-konkurransen, også.

roros.no dest_roros4 Destinasjon Røros av Form til fjells Destinasjon Røros av Form til fjells Destinasjon Røros av Form til fjells Destinasjon Røros av Form til fjells

 

  • Kunde: Destinasjon Røros
  • Dato: 2008 -


Lignende prosjekt