DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING

dirmin2

Visuell profil for DMF med Bergmesteren på Svalbard

DMF er et offentlig og statlig myndighetsorgan. DMF har en lang og stolt historie som det er viktig å ta vare på. Historien er kjernen, men samtidig skal DMF favne alle andre som ikke har samme forhold til bergmannskulturen. Alle skal føle stolthet og tilhørighet. DMF vil bidra til å bygge omdømme i en omstridt næring.

Den visuelle profilen skal gjenspeile embedsverkets stolte historie som et av Norges eldste embedsverk. Den skal ivareta det positive i bergmannskulturen og gi rom for andre kompetanseområder. Den skal gjenspeile DMF som den ikkekommersielle offentlige forvaltningsinstitusjonen den er.

Løsningen er blitt godkjent av Diplomatseksjonen i UD ihht Rikskronens strenge forskrifter for bruk, fastsatt i kongelig resolusjon av 20. mai 1927.

 

dirmin5 dirmin1 dirmin3 dirmin4

 

  • Kunde: Direktoratet for mineralforvaltning
  • Dato: 2013 -


Lignende prosjekt