KRAFTLAGET, KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG

Kraftlagetprofil

Visuell identitet, webdesign og god energi til folk

Kvikne-Rennebu Kraftlag har under navnet Kraftlaget fått en helt ny visuell identitet og dette sier de selv om endringen:

«På folkemunne er vi ofte omtalt som Kraftlaget. Og da vi i fjor endret selskapsform til samvirkeforetak, ble det naturlig for oss å se på profileringen vår.

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er langt, og det gir utfordringer i markedsføringen, enten det er på skilt, klistremerker eller på biler. Vi vil derfor bruke Kraftlaget i vår nye profilering, selv om Kvikne-Rennebu Kraftlag SA fortsatt er det formelle firmanavnet.

Vi er nå stolte av å kunne vise fram vår nye profil og logo! Bokstaven K symboliserer en sammensatt enhet av Kraftlagets tre avdelinger; Kraft, Nett og Installasjon. Disse virksomhetene har fått sine egne farger med avdelingsnavnet i logoen. Nett er monopolvirksomheten og er sterkt regulert av NVE, mens Kraft og Installasjon er konkurranseutsatte virksomheter. Vår nye profil markerer skillet mellom det som er monopolvirksomhet og de konkurranseutsatte delene av Kraftlagets aktiviteter. Det vil også gjøre det enklere for oss å kommunisere til kundene hvilken avdelingen de får levert tjenester fra.

Ny logo og ny profil gir oss god energi!»

webscreen ferdig_MG_1891 ferdig_MG_1555 ferdig_MG_1577 ferdig_MG_1817 3_Kjetil_Asphaug 12_Lars_Stokke

 

  • Kunde: Kraftlaget, Kvikne-Rennebu Kraftlag
  • Dato: 2014-


Lignende prosjekt