TERROIR RØROS

terroirmockup

Profil for landets første Debio-godkjente bær og sopp fra utmark

Smaken av Røros er et nystarta selskap som skal drive mottak, videreforedling og salg av råvarer som sopp, bær, urter, fisk og vilt fra et avgrenset geografisk område i Rørosregionen. Gjennom innovasjon og design skal Smaken av Røros sine produkter på sikt ut mot det nasjonale markedet, samt det italienske og franske delikatessemarkedet. Smaken av Røros ble tidligere i år først i landet med Debio-godkjenning for skogsbær og sopp fra utmark.

En del av produktene fra Smaken av Røros skal varemerkes Terroir Røros for å fungere mot det europeiske markedet. Terroir er et velkjent begrep i vinverdenen og er i høy grad overførbart til hvordan en tenker at geografi, klima og grunnforhold påvirker kvalitet og smak innenfor Røros sitt terroir. Grunnideen bak identiteten er den perfekte sirkelen, et resultat av menneskets evige jakt på perfeksjon, nøyaktighet og kontroll over elementene. Slik sirkler Smaken av Røros inn terroiret, produktet, setter dem under lupen og viser dem frem for verden. Konseptet understreker Terroir Røros sine kjerneverdier: lidenskapelig, intens, kompromissløs og tålmodig. I Terroir Røros hviler råvarene lenge gjennom vinter og frost, vokser opp i en kort og intens sommersesong og sankes av kjennere når de er på sitt aller beste. Det er den sjeldne blandingen av mineralrik jord, skiftende vindretninger og mye lys som gir deg smakene fra våre fjell, vidder, daler og vann – slik naturen hadde tenkt dem.

Mønsteret i logo skal benyttes variert på ulike produkter og gjenspeiler terroirets topografiske kjennetegn, ved å trekke linjer mellom områdets høydedrag. De duse, men friske bildene skal gjenspeile det evige med sesongene som gjentar seg, det karrige klimaet, og hvilen som både naturen og sankeren trenger for å gi oss de beste råvarene.

Terroir Røros logo ble varemerkegodkjent høsten 2013 og profilen fikk tildelt sølv i designkonkurransen Sterk 2013.

terroirroros5 TERROIR_slides3 terroirroros2 terroirrorosslider_MG_0242 webferdig_MG_7244

 

  • Kunde: Røros Food and Beverage Group
  • Dato: 2013


Lignende prosjekt