Trøndelag Reiseliv

Kysten

«Sett oss på norgeskartet!» var Trøndelag Reiseliv sterkeste oppfordring til oss da den nye reiselivsprofilen for Trøndelag skulle utvikles. På reisen gjennom Norge har Trøndelag gjerne vært et sted turisten passerer for å komme til Nord-Norge eller Vestlandet. To viktige mål med profilen er derfor å identifisere Trøndelag og differensiere regionen fra andre reiselivsmål. Dette skulle blant annet gjøres ved å framheve regionens fire reiselivsfyrtårn: verdensarven Røros, Trondheim, kyst og kystkultur og historiske Trøndelag, med vekt på Olavsarven.

Profilen skal skape reiselyst nasjonalt og internasjonalt; på nasjonalt plan særlig hos turistene som søker naturopplevelser, historie og kultur, internasjonalt de som søker naturbaserte opplevelser.

Med kundeløftet «sterke natur- og kulturopplevelser» og verdiene ekte, vennlig og nyskapende (som Trøndelag jo mer eller mindre deler med resten av Norge), var det en utfordring å finne fram til et konsept som posisjonerer og differensierer Trøndelag.

Konseptet ble «Nært på» – nær og personlig kontakt med mennesker som DELTAR i sterke natur- og kulturopplevelser. Konseptet er følgende: Deltaker, ikke tilskuer – berikende opplevelser som gjør noe med deg og setter varige spor. Ekte –  løfte fram innholdet og sannheten – eventyret om det ekte Trøndelag. Tydelig og enkelt – strippet for pynt og unødvendige effekter. Oppsiktsvekkende – våge å selge en følelse i stedet for et produkt.

Vi utviklet en egen, håndtegnet font; «Bart» for Trøndelag Reiseliv. Ekte, oppsiktsvekkende, tydelig og enkel!

Stiklestad Røros Rockheim trondelag__07 Logo Nett

 

  • Kunde: Trøndelag Reiseliv
  • Dato: 2008-


Lignende prosjekt