• Kultur01
  • Kultur04
  • Kultur02
  • Kultur05
  • Kultur03
  • Kultur06
  • Kultur07

Kulturminnefondet

For vår gode nabo nede i gata ivaretar vi og videreutvikler identiteten gjennom implementering og ferdigstilling av en rekke trykte og digitale publikasjoner.

Kulturminnefondet sin etablering på Røros er en suksesshistorie og i sine første år hadde de faktisk kontor hvor Form til fjells nå sitter. De siste årene har leveransene våre økt og har fått sørget for at strategiplaner, årsrapporter, invitasjoner, takkekort og gavekort har fått fortjent kvalitet.

Det største prosjektet har vært boka "Innblikk", ei bok med fotografisk innblikk i seks kulturminneprosjekter. Form til fjells leverte design, ombrekking og ferdigstilling av boka.

”Innblikk er noe av det beste jeg har sett på kulturminneformidling, og jeg har sett mye. Godt jobbet!”

– Styremedlem i Kulturminnefondet

Tjenester

  • Trykksaker
  • Profilering
  • Foto (Innblikk): Tom Gustavsen
  • Visuell identitet: Tank