1818 F3 D4 C44 F 4431 8 EB9 675 B83329 C1 E
KAD 2222 grey

Hva vi kan gjøre,
for å hjelpe deg.

Vi er visuelle kommunikatører som forvalter merkevaren din på alle ønskelige flater, slik at du kan bruke tiden din på det du kan best.

Steg 1: Strategi

IMG 6413 grey
KAD 2240 grey less

Steg 1: Strategi

I fase 1 blir vi kjent med deg som kunde, bedriftens strategi og ønske med oppdraget. Oppstart danner grunnlag for videre arbeid. Oppstart- og strategifasen varierer fra flere uker, til en prat gjennom vinduet på vei forbi kontoret vårt. Det viktigste er at vi forstår hva du er ute etter og at vi kanskje kan utfordre og tilføre ny kunnskap underveis.

Steg 2: Design

IMG 5618 grey
KAD 2152 bw less

Steg 2: Design

Fase 2 er den kreative fasen. Utvikling av design skal skje i god dialog med deg som kunde underveis. Forslag videreutvikles og presenteres på relevante flater, før alle elementene rentegnes og ferdigstilles. Ved produksjon av materiale til en etablert merkevare kjører vi alltid jevnlige korrekturrunder før produktet gjøres trykke- eller lanseringsklart. Når det er snakk om nyutvikling eller redesign leveres ei enkel brandbook slik at du og andre som skal jobbe visuelt har retningslinjer å gå etter.

Steg 3: Forvaltning

Charlotte prosess
JJF7464 grey

Steg 3: Forvaltning

Fase 3 er den viktigste fasen når ny merkevare skal leve, forvaltes og utvikles gjennom flere år for å sikre en helhetlig profil.

Jobb med noen som kjenner deg og som forstår din virksomhet! Etter snart tjue år som designbyrå sitter Form til fjells på regionens største grafiske arkiv og er en fleksibel leverandør som bistår med profesjonell levering av produkter og tjenester som dekker dine grafiske behov. Vi er små og strukturerte, og kan derfor snu oss om raskt når det er noe som haster. Vår brede erfaring og gode rollefordeling innad i teamet gjør at vi også er din trygge partner på store leveranser.